Jak co roku, przedświąteczna wigilijka była okazją do spotkania przy odświętnie zastawionym stole; czasem rozmów, uśmiechów, występów, wręczania podarunków, składania życzeń i kolędowania. Wśród uczestników i pracowników Dziennego Ośrodka Wsparcia nie zabrakło zaproszonych gości – przedstawicieli miejskich i powiatowych instytucji, a także członków Stowarzyszenia „Wieź”. Spotkanie rozpoczęła kierowniczka Ośrodka p. Aneta Szydłowska-Kaleta wraz przedstawicielem Cieszyńskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź” Robertem Pytlem. Następnie wystąpiły dla nas ze swoim przedstawieniem jasełkowym dzieci z przedszkola Towarzystwa Ewangelickiego. Uczestnicy – przygotowani do występu przez muzykoterapeutkę Aleksandrę Grzyb Ośrodka – zaśpiewali piosenkę świąteczną i pastorałkę.