Na wspólnym balu – nazwanym przez nas „Europejskim” – w restauracji „Ekotradycja” bawili się uczestnicy Dziennego Ośrodka Wsparcia i członkowie Cieszyńskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź”. Zabawę rozpoczął pokaz tańca popularnie zwanego „belgijka” w wykonaniu uczestników i pracowników Ośrodka. Kolejnym punktem programu był konkurs kotylionów, które uczestnicy przygotowali w pracowni ekspresji artystycznej prowadzonej przez terapeutkę Joannę Cichą. Kotyliony wykonane były w tematyce europejskiej z wykorzystaniem flag i symboli. Do komisji oceniającej powołaliśmy: p. Annę Kowalik i p. Irenę Linarz reprezentujące Stowarzyszenie oraz p. Eugeniusza Dragona z zespołu „Jawor”. Ostatnim punktem balu był poprowadzony przez pracowniczkę socjalną Izabelę Szurman quiz o tematyce europejskiej. Trzy drużyny uczestników odpowiadały na pytania z wiedzy o Unii Europejskiej. Uczestnicy balu bawili się do muzyki zespołu „Jawor” z Jaworzynki. Bal organizowała terapeutka Anna Wójcik.