Kierownik Dziennego Ośrodka Wsparcia informuje, że decyzją Starosty Cieszyńskiego nr. PCPR.DORS.052.2.2020.NP z dn. 24.03.2020 r. polecenie nr 42/202
ze względu na bezpieczeństwo podopiecznych oraz mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego spowodowanego rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19,
odwołuje się zajęcia terapeutyczne w terminie od 26.03-10.04.2020 r.

Kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodka w godz. 8:00-15:00 w dni robocze:
33 852 41 78 lub 724 048 080
lub mailowy:  dow_cieszyn@wp.pl