Starosta Powiatu Cieszyńskiego w oparciu o decyzję Wojewody Śląskiego nr PSI.6334.54.2020 z dnia 8 maja 2020 zawiesza zajęcia w Dziennym Ośrodku Wsparcia do dnia 24 maja 2020.

Kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodka w godz. 8:00-15:00 w dni robocze:
33 852 41 78 lub 724 048 080
lub mailowy: dow_cieszyn@wp.pl