Usługę remontowo-budowlaną dla Dziennego Ośrodka Wsparcia w Cieszynie w związku z przedstawieniem najkorzystniejszej oferty będzie świadczyć firma: Usługi Ogólnobudowlane Łukasz Wisła ul. Rajdowa 19, 43-419 Zamarski.