6 października odbył się wernisaż wystawy „Z natchnienia”. Autorami prac plastycznych są Andrzej Daszek i Aleksandra Konieczna – uczestnicy pracowni ekspresji artystycznej Dziennego Ośrodka Wsparcia. Wystawę można zwiedzać w Galerii Ceglanej do 2.11.2020 w godzinach pracy Domu Narodowego. Obrazy Aleksandry Koniecznej tworzone na deskach w stylu ikon, prezentują wizerunki świętych według ustalonego kanonu ikonografii. Andrzej Daszek natomiast przedstawia portrety Jana Pawła II namalowane techniką pastelową. Postać ta wywiera duże wrażenie na autorze i jest dla niego autorytetem jako człowiek wielkiej wiary. Wernisaż połączony był ze spektaklem „Déjà vu”, w którym wzięli uczestnicy i terapeuci dopełniając w ten sposób wydarzenie. Autorem i reżyserem pantomimy jest Aleksandra Grzyb. Spektakl ten był już przedstawiany podczas Przeglądu Umiejętności Artystycznych Amatorskich Zespołów Seniorów i Osób Niepełnosprawnych 2020 w Dąbrowie Górniczej.

Prezentowane poniżej zdjęcia pantomimy pochodzą z próby generalnej. Więcej na naszej stronie facebookowej.