W wyniku konkursu ofert na usługę transportową, realizowaną dla Dziennego Ośrodka Wsparcia w Cieszynie, wybrana została Firma Handlowa „Endi” Edyta Chrapek.