Zapraszamy do składania ofert transportowych – na przewóz osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie powiatu cieszyńskiego w ramach zadania publicznego, Prowadzenie Dziennego Ośrodka Wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi zwanego dalej Ośrodkiem współfinansowanego ze środków Powiatu Cieszyńskiego.

Dokument do pobrania: „Zapytanie ofertowe nr 1/T/2021”