Z natchnienia
6 października odbył się wernisaż wystawy „Z natchnienia”. Autorami prac plastycznych są Andrzej Daszek ...