Wyjazd do Zawoi
Kilkoro uczestników Dziennego Ośrodka Wsparcia w dniach 12-17.07.2020 wzięło udział w obozie rekreacyjno-sportowym ...
Nowy program PFRON
W ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, ...