Oferta


DLA KOGO ?

Dzienny Ośrodek Wsparcia w Cieszynie jest miejscem pobytu dziennego.

Przygotowana dla osób dorosłych oferta terapeutyczna jest zróżnicowaną propozycją pozwalającą na utrzymanie równowagi psychicznej.

KONTAKT

OFERUJEMY

 • terapię zajęciową
 • trening umiejętności społecznych i interpersonalnych
 • trening budżetowy i kulinarny
 • trening umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w codziennym życiu
 • wsparcie, konsultacje oraz poradnictwo psychologiczne i socjalne
 • fizjoterapię
 • edukacja i promocja zdrowia
 • pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych
 • wyjścia integracyjno-kulturalne
 • imprezy plenerowe
 • ubezpieczenie NW

PRACOWNIA DNIA CODZIENNEGO

Zajęcia prowadzone w pracowni dnia codziennego zwiększają samodzielność
i zaradność życiową. Uczestnicy realizując trening budżetowy
i kulinarny, zwiększają umiejętności gospodarowania budżetem
i planowania zakupów. Uczestnicy przygotowują smaczne posiłki, które serwowane są w formie drugiego śniadania oraz ciepłego posiłku regeneracyjnego.

Pracownia wykonuje prace stolarskie, plecionkarskie i ogrodnicze. Uczestnicy w trakcie zajęć nabywają i rozwijają umiejętności manualno-techniczne.

PRACOWNIA UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNO-PRAKTYCZNYCH

PRACOWNIA EKSPRESJI ARTYSTYCZNEJ

W pracowni ekspresji artystycznej wykonywane są prace plastyczne, wyroby ceramiczne i różne formy zdobnicze. Stosowane techniki wyrazu artystycznego to również malarstwo i rysunek. Uczestnicy zajęć rozwijają swoje umiejętności manualne i artystyczne.

SALA TERAPII RUCHOWEJ

W ramach zajęć fizjoterapeutycznych uczestnicy korzystają z ćwiczeń indywidualnych na sprzęcie rehabilitacyjnym oraz grupowych ogólnousprawniających. Prowadzone są również inne formy aktywności ruchowej i sportowo-rekreacyjnej.

Zajęcia relaksacyjne i ćwiczenia wokalne. Prowadzenie zespołu wokalno-tanecznego „Goldersi” oraz pantomina i karaoke.

PRACOWNIA MUZYKOTERAPII

Podczas zajęć komputerowych podopieczni ośrodka uczą się podstawowej obsługi komputera i jego urządzeń, obsługi programów Photoshop, Adobe oraz umiejętności poruszania się w Internecie.

PRACOWNIA KOMPUTEROWA

W sali wyciszenia każdy uczestnik może przez chwilę się odprężyć na wygodnych fotelach i kanapie. W pokoju wyciszeń do dyspozycji podopiecznych jest relaksująca muzyka, lampa wodna i światłowody. Tak samo ważne jest spędzanie czasu na świeżym powietrzu, które poprawia nasze samopoczucie i ma pozytywny wpływ na naszą ogólną kondycję psychofizyczną. 

SALA WSPARCIA PSYCHICZNEGO,
POKÓJ WYCISZEŃ