Dzienny Ośrodek Wsparcia w Cieszynie
  • Zaproszenie

    Zaproszenie do składania ofert nr 1/R/2023 w formie zapytania o cenę.

    Zaproszenie do składania ofert nr 1/R/2023 w formie zapytania o cenę odnośnie do remontu łazienki z toaletą na parterze budynku oraz remontu pochylni zewnętrznej i schodów przed wejściem głównym budynku Dziennego Ośrodka Wsparcia w Cieszynie.
    Szczegóły w załączniku