Dzienny Ośrodek Wsparcia w Cieszynie

Dzienny Ośrodek Wsparcia

ul. Bielska 4
43-400 Cieszyn

tel. 33 852 41 78
tel. 724 048 080

www.dow-cieszyn.pl
e-mail: biuro@dow-cieszyn.pl

Kierownik Ośrodka: Agnieszka Jaremko

Cieszyńskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego „Więź

ul. Bielska 4
43-400 Cieszyn
tel: 781 318 080
https://wiez.cieszyn.pl/
e-mail: stowwie@wp.pl
KRS 0000156750