Dzienny Ośrodek Wsparcia w Cieszynie

Do Dziennego Ośrodka Wsparcia przyjmowane są osoby wymagające częściowej opieki lub pomocy ze względu na chorobę psychiczną, na podstawie decyzji administracyjnej o skierowaniu wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie.
Osoba zainteresowana przyjęciem do Ośrodka zobowiązana jest do złożenia w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na adres zamieszkania następujących dokumentów:

  1. Wniosek o przyjęcie do Dziennego Ośrodka Wsparcia.
  2. Zaświadczenie od lekarza rodzinnego.
  3. Zaświadczenie od lekarza psychiatry lub neurologa.

Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej przeprowadzi wywiad środowiskowy i prześle komplet dokumentacji do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie.