Zasady przyjmowania

PRZYJMUJEMY OSOBY DOROSŁE

Do Dziennego Ośrodka Wsparcia przyjmowane są osoby dorosłe, wymagające częściowej opieki o pomocy ze względu na chorobę psychiczną na podstawie decyzji administracyjnej o skierowaniu wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Cieszynie.

Osoba zainteresowana przyjęciem do Ośrodka proszona jest o złożenie niżej wymienionych dokumentów do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na adres swojego zamieszkania.

DOKUMENTY DLA OSÓB BEZ OPIEKUNA PRAWNEGO:

  • Wniosek do Ośrodków Pomocy Społeczniej
  • Zaświadczenie od lekarza rodzinnego
  • Zaświadczenie od lekarza psychiatry

WNIOSKI DLA OSÓB Z OPIEKUNEM PRAWNYM:

  • Wniosek do Ośrodków Pomocy Społeczniej
  • Zaświadczenie od lekarza rodzinnego
  • Zaświadczenie od lekarza psychiatry

Pracownik socjalny właściwego ośrodka pomocy społecznej m.in. przeprowadzi wywiad środowiskowy i prześle komplet dokumentacji do Powiatowego Centrum Pomocy rodzinie w Cieszynie.

DOKUMENTY DO POBRANIA